KVKK’dan TikTok’a 1,75 milyon TL para cezası – 2022

Photo of author

By admin

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok’a 1 milyon 750 bin TL para cezası verdi.

KVKK’nın internet sitesinde yer alan kararda, internet ve sosyal medya platformlarında yer alan TikTok uygulamasına ilişkin açık rızanın 6599 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında usulüne uygun olarak alınmadığı belirtildi. Çok sayıda haber ve şikayetin olduğu hatırlatılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6599 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında re’sen soruşturma yapılmasına karar verdi. Başlamak için 6698.

Karar dedi ki:

“Konuya ilişkin veri sorumlusundan alınan savunma yazıları ve ilgili Gizlilik Politikası ile Hizmet Kullanım Koşulları neticesinde 2023/134 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile;

  • Metin, TikTok’un gizlilik politikasının Ocak 2021’de güncellendiğini ve güncelleme sonucunda birlikte 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarının “gizli” olarak değiştirildiğini söylüyor; Belirtilen güncellemeden önce profillerin öntanımlı olarak herkese açık olarak görüntülenerek etkileşim konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmaması, hassas yaş grubundaki kullanıcıların verilerine erişim açısından risk oluşturduğu gibi, azaltmak için yeterli önlemlerin alınmadığını da göstermektedir. Kullanıcılarla ilgili riskleri belirleyerek riskleri,
  • Ocak 2021’de Gizlilik Politikasının güncellenmesinden önce, uygulamayı kullanan 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgileri görüntülendi ve uygun ebeveyn izni olmadan çocuklar hakkında veriler toplandı, bu nedenle uygulamayı kullanan çocuklar için olumsuz sonuçlanma riski var ,
  • Veri sorumlusunun internet sitesinde yer alan gizlilik sözleşmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde tüm işleme koşulları belirtilmiş ancak hangi kişisel verilerin hangi amaçla, hangi amaçla işlendiği konusunda net bir bilgi verilmemiştir. “Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlarla işlenmesi” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve orantılı olması” ilkelerinin ihlal edilmesi,
  • TikTok hesabı oluşturulurken, kullanıcıların hesap oluşturmaya devam etmeleri halinde hizmet şartlarını (kullanım şartlarını) ve gizlilik politikasını kabul etmiş sayılacağı söylendi ancak ilgili metin henüz tercüme edilmedi. hizmet şartlarında onay alındığında Türkçe’ye çevrilir, bu nedenle içerik kullanıcılara kolay anlaşılır bir şekilde sunulmaz ve kullanıcılar kullanabilir. Şartları tam olarak anlamadan kabul etmesi mümkündür,
  • Platform üzerinde hesap oluştururken veya hesap oluşturup aktif olarak kullanırken açık rıza alınması gibi bir durum söz konusu değildir; TikTok’un gizlilik politikası esasen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış bir metin olmakla birlikte, Açık Rıza Metni yerine, dolayısıyla Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin (f) bendi uyarınca Açıklama yükümlülüğü yerine de kullanılmaktadır. Uyulacak İlkeler, Kişisel Veriler açısından açıklama yükümlülüğünden ayrı olarak açık rızaya uyma şartı. Açık rıza şartına dayalı olarak yürütülen işleme faaliyetleri,
  • Veri sorumlusu, profil oluşturma amaçlı çerezler yardımıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza almamakta olup, bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti de hukuka uygun değildir.

Anlaşıldığı üzere, Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla veri sorumlusunun uygun seviyeyi sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almadığı anlaşılmaktadır. 1 inci fıkranın (b) bendi bakımından 1.750.000 TL idarî para cezası verilir),

Ayrıca veri sorumlusunun;

  • İlgili kişileri doğru bir şekilde bilgilendirmek için hizmet şartlarının bir ay içinde Türkçe’ye çevrilmesi,
  • Söz konusu Gizlilik Politikası metinlerini ilgili kişileri doğru bilgilendirmek amacıyla üç ay içerisinde Kanun ile uyumlu hale getirmek,
  • Gizlilik Politikası’nın muafiyet metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir muafiyet unsuru içermediği anlaşıldığından Kanun’un 10 uncu maddesi hükümleri ve Tebliğ hükümleri uyarınca muafiyet bulunduğu anlaşılmaktadır. Beyan Yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar.

talimat verilecek

karar.”

forex.com

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın