EYT düzenlemesi yürürlükte! – Paraanaliz – 2022

Photo of author

By admin

Merhaba,

TBMM’de kabul edilen Yaşlılık Emekliliğine (EYT) İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki ilk maaşlar ne zaman ödenecek? İşte EYT’nin detayları…

Milyonlarca vatandaşın uzun yıllardır beklediği EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun. 375 sayılı Kanun, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı.

Milyonların merakla beklediği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi.

Meclis’te kabul edilen yönetmelik 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile teklifin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili kanunlara göre aylık talep edenler ile yaşlılık veya aylık bağlanacak olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak. anılan hükümlerde yer alan yaş dışındaki şartları taşımaları halinde yaş veya emeklilik aylığı alabilirler.

Bu hükme istinaden geçmişe dönük ödeme yapılamaz ve geriye dönük hak iddia edilemez.

İlk kez emekli veya emekli aylığı bağlanıp yaşlılık veya emeklilik talebi nedeniyle istifa ihbarnamesi verilenlerin, başvuru tarihinden itibaren son özel sektör işyerinde sosyal güvenlik desteğine tabi olarak 30 gün içinde çalışmaya başlamaları halinde, işten ayrılma tarihinden itibaren, sosyal güvenlik desteği işe başlama tarihinden itibaren verilir.İşveren priminin 5 puana tekabül eden kısmı Hazine tarafından karşılanacaktır.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden bir daha yararlanılamaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, il özel idarelerinde ve belediyelerde ve bunların bağlı ortaklıklarında ve üyesi oldukları mahallî yönetim sendikalarında işe alınan işçiler ile sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler, belediyeler, ve bunların iştirakleri müştereken veya münferiden; Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmaları halinde, istihdam ettikleri kamu kurum ve kuruluşları veya şirketler tarafından iş sözleşmelerinin feshedilmesini öngören düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Yaşlılık Emekliliğine (EYT) ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuru yapılabileceğini ve ilk maaşların Nisan ayında ödeneceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tam metni şöyle:

yasa numarası 7438
Kabul tarihi: 3/1/2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ BÖLÜM 95- Bu bölümün yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan 81 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanır. 506 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası (B). ) ve 205 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi. veya anılan hükümlerde yer alan yaş dışındaki şartları taşımaları halinde emekli aylığına bağlanırlar. Bu fıkraya istinaden geriye dönük ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak iddia edilemez.

Birinci fıkra kapsamındaki yaşlılık veya emeklilik aylığına başvurarak ilk kez yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlananlar ile yaşı nedeniyle istifa ihbarnamesi verilenler, veya emekli aylığı talebinde bulunanların, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik desteğine tabi olarak işe başlamaları, Belirlenen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanına tekabül eden tutar Bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işe başladığı tarihten itibaren Hazine tarafından karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanan sigortalının işten ayrılması durumunda söz konusu sigortalı nedeniyle bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki diğer şartların sağlanması halinde bu fıkradaki indirimden yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BÖLÜM 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BÖLÜM 4- Bu Kanun hükümlerini Başkan yürütür.

3/2/2023

!işlev(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)dönüş;n=f.fbq=işlev(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,bağımsız değişkenler):n.queue.push(bağımsız değişkenler)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; sıra=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(s)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(pencere,document,’script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘226201484792800’); fbq(‘takip’, ‘Sayfa Görüntüleme’);

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın