Çetin Ünsalan Yazdı: ‘Avrupa’nın yeşil yolu…’ – 2022

Photo of author

By admin

İklim krizi ile başlayan, ardından karbon nötr hedeflerle taçlanan ve son olarak yeşil anlaşma ile gündemimize giren süreçte yeni bir aşamaya gelindi. İlk başta herkes bunun romantik bir mücadele olduğunu düşündü; ama durumun böyle olmadığı açıktı.

Buradan hareketle hem dünyanın alarma geçmesi hem de rekabeti ekonomik olarak şekillendirme ve tavır alma isteğinin düzenlemelerle hedeflenen yönleri olmuştur. Hatta özellikle yeşil uzlaşma süreci 1 Ocak 2023’te başladı.

Önümüzde üç yıl var ve daha da zorlaşacak; ya mal satamayacak ya da 2026 yılına kadar yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak ve rekabet etmesi mümkün olmayacak. Avrupa pazarına tedarikçi veya ihracatçı olarak hizmet verenlerin zaten uymaktan başka çaresi yok. Çünkü alıcı zorluyor.

Ancak bu yeni rekabet koşullarının çok kısa bir süre içerisinde dünyada etkili olacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Bir ihraç, finansmana erişim koşullarından biri haline geldiyse mesele bitmiştir.

Ancak elektrik faturasının son ödeme tarihini beklemek gibi son dakikayı bekleyenlere kötü bir haberim var. Avrupa havalandı. 16 Mart 2023’te Avrupa Komisyonu iki yasa teklifi getirdi.

Net Sıfır Sanayi Kanunu ve Kritik Hammaddeler Kanunu… Bu iki kanunun AB’nin yeşil mutabakat sanayi kanununun can damarı olduğu ve yeşil sanayi devrimine öncülük edeceği söyleniyor. Europeanclimate bilgi formuna göre, iki yasanın neyi hedeflediğini paylaşmak istiyorum. Çünkü size anlatacaklarımdan daha etkili olacaktır.

“Net-Sıfır Endüstri Yasası:

Yeni ve geliştirilmiş yerli üretim hedefleri: Yasa, 2030 yılına kadar AB’deki temiz teknolojilerin en az yüzde 40’ını üretmeyi hedefliyor.

Bürokrasi azaltılıyor: Komisyon, özellikle güneş, rüzgar, piller ve daha fazlasını içeren “stratejik teknolojiler” için izinleri ve finansmana erişimi iyileştirmeyi hedefliyor. Bu, başarılı başvuru sahiplerine son derece kısaltılmış zaman çizelgelerinden yararlanma olanağı sağlayacak olan ‘Net Sıfır Dirençli Projeler’ etiketlerinin verilmesiyle gerçekleşecektir.

Net Sıfır Endüstri Vadileri: Yasa, üye devletlerin net sıfır endüstri tedarik zincirinin üretim tesislerinin inşası veya genişletilmesi için özellikle uygun olan ve Net Sıfır Dayanıklılık Projelerine ve Avrupa’daki net sıfır merkezlerine ev sahipliği yapabilecek araziler üzerinde alanlar belirlemesine izin verecektir. ameliyat olmak

Kritik Hammadde Yasası:

AB içinde madencilik ve geri dönüşüm: 2030’a kadar, AB’nin stratejik hammadde tüketiminin yüzde 10’u AB’de çıkarılmalı ve Birliğin her bir kritik ham madde için yıllık tüketiminin yüzde 15’i geri dönüşümden gelmelidir.

Çeşitlendirme: Komisyon, ‘2030 yılına kadar, Birliğin herhangi bir ilgili işleme aşamasında her bir stratejik ham maddenin yıllık tüketiminin yüzde 65’inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden gelmemesi gerektiğini’ önermektedir.

AB tarafından üretilen hammaddeler: Öneriye göre AB, değer zinciri boyunca işleme kapasitesini artırmalı ve yıllık stratejik hammadde tüketiminin en az yüzde 40’ını üretebilmelidir.

Stratejik projeler: Komisyon ve henüz kurulmamış olan Avrupa Kritik Hammaddeler Konseyi, daha düzenli ve öngörülebilir bir izin sürecinden fayda sağlayacak ‘stratejik projeler’ belirleyecektir. Devlet yardımı şeklinde kamu desteği alabilecekler.

Üçüncü ülkeleri desteklemek: Komisyon, Çin’in 300 milyar avroluk devasa bir girişim olan ‘Kuşak ve Yol’ girişimine karşı Küresel Ağ Geçidi Stratejisi Mali gücüne göre üçüncü ülkelerdeki ‘stratejik projeleri’ belirlemeyi ve desteklemeyi amaçlar. AB, ortaklarına değer katan, sürdürülebilir kalkınmalarını geliştiren, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sürdürülebilir yönetişim, insan hakları, çatışma çözümü ve bölgesel istikrarı destekleyen tedarik zincirleri oluşturmayı hedefliyor.”

Gördüğünüz gibi tamamen dönüşüme dayalı bir düzenleme, yerli tedarik sisteminin kısmen reklamcı bir yaklaşımla desteklenmesi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik çerçevesinde döngüsel ekonomi, giderek zorlaşacak filmi haline geliyor ve rekabetçi olma ve bağımlılıktan kurtulma hedefleri ön plana çıkmaktadır.

Ve bu bakış açısına inanmıyorsanız, daha kötü haberlerim var. Bunların hiçbiri şaka değil.

[email protected]


ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: 'Tıp çeker...'Çetin Ünsalan yazdı: ‘Tıp çeker…’

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: İflaslar merkezleri gevşetir mi?Çetin Ünsalan yazdı: İflaslar merkezleri gevşetir mi?

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: Cari açık zarar verecek!Çetin Ünsalan yazdı: Cari açık zarar verecek!

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: Bu nasıl yüzde 10?Çetin Ünsalan yazdı: Bu nasıl yüzde 10?

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın